Thauer

 

VIRKSOMHEDER OG PERSONER VI HAR UDDANNET

PSYKISK FØRSTEHJÆLPERE

 • ITK2
 • Jobcenter Ballerup
 • Jobcenter København
 • Jobcenter Køge
 • Jobcenter Lyngby
 • KAB
 • Københavns Brandvæsen
 • Latter og Livsglæde
 • Legrand Scandinavia
 • Lejerbo
 • ML-Bookit
 • Naturstyrelsen
 • Needlite A/S
 • Persolog Danmark
 • Plejecentret Rosenhaven
 • Skuespiller Peter Mygind
 • Topsil
 • Teleselskabet 3
 • Widex
 • WTC Healthcare Center

 

 
 
 
 
 
STOP STRESS - 17/8
STOP STRESS - 12/10
STOP STRESS - 7/12
NYHEDSBREV
 

OPKVALIFICERING

HR, ledere og medarbejdere

 

indenfor stress og psykisk førstehjælp

A K T U E L T

NY UDDANNELSE

 

Specialist i stress og mental sundhed

Bliv uddannet og certificeret inden for vor tids største årsag til sygemeldinger og tabt arbejdsproduktion.

 

Hold 1 er godt i gang. Vores næste

hold har uddannelsesstart torsdag den 22. september 2016

+45 61 650 888

VORES KUNDER SIGER

UDVALGTE KUNDER

 • BKS A/S
 • Busk & Hvid, Pension og rådgivning
 • Fitness World
 • Forsvaret
 • Helsingør Kommune
 • Jobcenter Ballerup
 • KAB
 • Københavns Brandvæsen
 • Københavns Universitet
 • Lejerbo
 • Naturstyrelsen
 • Teleselskabet 3
 • WTC Healthcare Center

GRATIS EVENTS

 

STOP STRESS

gennem psykisk førstehjælp på arbejdspladsen

Onsdag den 17. august 2016

kl. 16:00 - 17:30

STED: World Trade Center - Ballerup

 

LÆS MERE

 

FREMTIDIGE EVENTS

 • STOP STRESS

Onsdag den 17. august 2016

 • STOP STRESS

Onsdag den 12. oktober 2016

 • STOP STRESS

Onsdag den 7. december 2016

NYE oplæg og indhold fra gang til gang.

AKTUELLE NYHEDER

 

Thauer Stresscenter i pressen

Proaktiv indsats mod psykisk lidelse

Politikken, 30. marts 2016

 

Administrationschef Trine Klitgaard Bro, Intitut for Plante- og Miljøvidenskab udtaler sig om deres uddannelse af 24 Psykiske førstehjælpere i deres ledergruppe.

 

Læs mere her

Peter Mygind uddanner sig

psykisk førstehjælper hos

Thauer Stresscenter

 

Hør Peter Mygind fortælle om vigtigheden af, at flere uddanner sig indenfor Psykisk førstehjælp.

Evaluering fra Helsingør kommune, som har uddannet ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i Psykisk førstehjælp

 

Jeg synes det var yderst tankevækkende (lidt skræmmende) og meget givende.

 

Jeg har allerede reflekteret over en del sammenhænge, hvor jeg kunne have brugt min nyerhvervede viden - og glæder mig over at jeg nu i fremtiden er bedre rustet til at drage omsorg og tage de lidt svære samtaler både på arbejdspladsen og hjemme. Derudover har det givet mig mulighed for lidt større selvindsigt - så jeg måske faktisk også nu bliver bedre til at tage vare på mig selv.

 

Mange flere burde komme på et sådant kursus!

 

 

Udtalelse fra Jobcenter Ballerup, som netop har uddannet deres arbejdsmiljørepræsentant i Psykisk førstehjælp og MasterClass i STRESS

 

Kurset har givet mig flere aha ‘er. Det jeg helt klart kan bruge af min nye viden er i forhold til mine kollegaer, hvor jeg er begyndt at spotte nogle ting internt og nu ved, hvordan jeg skal handle. Der, hvor jeg også kan bruge værktøjerne er i forhold til den gruppe borgere jeg arbejder med i Ballerup kommune, som har andre udfordringer end ledighed. Der er især to borgere, som helt åbenlyst har depressions-symptomer, og nu ved jeg, hvordan jeg tager snakken med dem og hjælper dem. Et andet element er, at jeg kan blive en bedre sparrings-partner med borgerens sagsbehandler, og sætte ord på det jeg helt konkret spotter i hverdagen.

 

Arbejdsmiljørepræsentant, Søren Langkilde

Jobcenter Ballerup

 • Anlægsgartner Gottlieb A/S
 • Ballerup Kommune
 • Bennung ApS
 • BKS A/S
 • Busk & Hvid, Pension og rådgivning
 • Dialogus
 • Erik Munk Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
 • Eva Gade Hypnose
 • Fit & Sund
 • Fitness World
 • Folkeferie.dk
 • Forbrugsforeningen
 • Forsvaret
 • Fugmann
 • Greve Body-SDS
 • Helsingør Kommune
 • INSP - Roskilde
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU

 

FÅ ADGANG TIL VORES GRATIS DELE SIDER

Viden, videoer og værktøjer

World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup | +45 61 650 888

Copyright Thauer Stresscenter @ All Rights Reserved